Tuulipuiston suunnittelu

product image

Yksi merkittävimmistä palveluistamme on tuulivoimapuiston sijoitussuunnittelu ja optimointi. Suunnittelussa voidaan huomioida mm.

 • Tuulisuus
 • Ääni
  • ISO 9613-2
  • Receptor focussed NORD2000 laskenta
  • NORD2000 Noise kartat
  • Matalataajuiset äänet
 • Vilkkuminen eli välke
 • Visuaaliset vaikutukset
  • Näkemäalue
  • Valokuvasovitteet
 • Ympäristörajoitteet

Tuulisuuden arviointi

product image

Mielestämme alueen tuulisuutta tulee arvioida koko hankekehityksen ja puiston operoinnin ajan. Tarjoamme neljää erilaista selvitystä alueen tuulisuudesta:

 • Tuuliselvitys hankkeen alkuvaiheessa
 • Tuuliselvitys sijoitussuunnittelua varten
 • Pankitettavat tuuliselvitykset
 • Tuulisuuden määritys puiston seurantaa ja jatkokehitystä varten

Tuuli-CFD Ohjelimistoja ja asiantuntijapalveluita

product image

Tuuli-CFD ohjelmistoja ja asiantuntijapalveluita Kokeneille asiakkaille, jotka tarvitsevat edistynyttä laskentakapasiteettia tarjoamme kansainvälisesti johtavan CFD-ohjelmiston tuulivoimalaskentatyökaluja. Windsim:in avulla pystymme selvittämään monia haasteita, kuten voimakkaasti vaihtelevan maaston vaikutusta tuulisuuteen. CFD-laskelmia tietenkin myös palveluna.

Luvitus

product image

Konsulteillamme on mittava kokemus ympäristövaikutusten arvioinnista (YVA), kaavoituksesta ja muusta luvituksesta niin tuulivoiman kuin perinteisenkin voimantuotannon osalta. Tuulivoiman luvituksesta Suomessa meillä on 12 vuoden kokemus. Ulkomailla olevista voimalaitosprojektien suunnittelusta meillä on kokemusta vuodesta 1994 alkaen. Tarjoamme myös neuvottelutukea luvitukseen liittyvissä asioissa.

Hankintapalvelut

product image

Palvelumme tuulivoima-alalle alkoivat aikoinaan juuri hankintapalveluista. Meillä on merkittävä markkinaosuus Suomessa toteutetuista hankkeista. Olemme neuvotelleet kaikkien suurimpien voimalatoimittajien kanssa: Gamesa, Nordex, Vestas ja Siemens.

Owners Engineers

product image

Konsulteillamme on 13200 MW:n kokemus toimitetuista owners engineer´s palveluista. Merkittävä osuus tästä on tuulivoimaa (MW). Jos lasketaan toteutetun arvon mukaan, suurin osa on perinteistä voimantuotantoa (moottoreita, ydinvoimaa, vesivoimaa ja hiilivoimaa).

Liiketoiminnan tukeminen

product image

Loogisena jatkona tuulipuiston suunnittelulle ja luvitukselle on liiketoiminnan tukeminen. Olemme nähneet useita lupaprosessissa menestyneitä (ja myös epäonnistuneita) tuulivoimahankkeita. Meillä on käytännön kokemusta jokaisesta vaiheesta. Pystymme siis tukemaan hankkeiden arvioinnissa ja suorittamaan due diligencen.

Käytön aikaiset palvelut

product image

Kun tuulipuisto on suunniteltu, luvitettu ja rakennettu, alkaa kymmeniä vuosia kestävä käyttövaihe. Tässä vaiheessa investoinnin tulisi maksaa itsensä takaisin ja alkaa tuottaa voittoa. Yhdessä norjalaisen BazeTechnologyn kanssa tarjoamme tuulipuiston käytön seurantaan kehitettyä ohjelmaa. Siten pystymme auttamaan asiakastamme kasvattamaan puistosta saatuja tuloja. Noin 10 % Suomen tuulipuistoista käyttää tai on ottamassa käyttöönsä BazeTechnologyn ohjelmaa.