VI HAR FLYTTAT

Från 1.1 2018 finns vi i nya utrymmen närmare centrum. Postadress: Kyrkoesplanaden 4, Besöksadress Museigatan 7. All annan kontaktinfo samma som förut Välkomna!

Namibia

Vi är även aktiva i Afrika med bas i Nambien. VD Sem Iyambo hjälper gärna i lokala frågor

ISO 9001:2008 !

Etha Wind har nu blivit certifierat enligt ISO 9001:2008 standarden av DNV/GL. Certifikatet gäller "Leverans, utveckling och försäljning av tjänster till vindkraftsprojekt genom projektens hela livscykel."

Increased scope of services

We are very pleased to inform that our team from august 2014 has been extend with two experienced Senior Advisors. Mr Stefan Ingman, B.Sc (electrical engineering) with 30+ years of experience from high voltage installations will strenghten our understanding of high and medium voltage grid issues. Mr Ingman has been involved in the first windfarms in Finland, and acted as high voltage responsible.

Mr Seppo Viio, B.Sc (infrastructural engineering) with 28+ years of experience from major construction works will strengthen our site supervisory capabilities and understanding of civil construction realted risk management. Mr Viio has broad international experience complementing the skills of our team.

Windsim partnership

Vi representer Windsim, den värdsledande leverantören av vind CFD programvara och kunnande i Finland. De första projekten är under arbete.

Etha Wind går med i EWEA

Etha Wind går med i EWEA, (EWEA, www.ewea.org), genom detta kommer vi ge ytterligare ökat tillägsvärde för våra kunder. Huvudrsaken varför vi går med i EWEA är möjligheten att garantera att vi ligger i toppen i både vindtekiska frågor och marknadsmedvetenhet.

Etha Ab blir SEAD

Etha Ab omstrukturerar sin verksamhet under 2014 så att all vind verksamhet överförs till Etha Wind. Samtidigt byter vi namn till nånting mer beskrivande: SEAD - Sustainable Energy Advisors.