Palvelut

Vaasan ja Helsingin/Espoon toimistomme tarjoavat foot-on-the-ground -palveluja kaikkialla Suomessa. Toimintamme perustuu DNV/GL:n sertifioimaan ISO9001:2015 –standardiin. Vahvuutenamme on syvällinen tuulivoima-alan ja tuulen ominaisuuksien tuntemus yhdistettynä projektiosaamiseen. Hankekehityksen konsulttina voimme tarjota asiakkaillemme laajan valikoiman palveluja, joista meillä on vahvaa näyttöä myös käytännön projekteissa.

Tuulivoimapuiston suunnittelu: Tuulivoimapuistojen suunnittelu ja ratkaisujen optimointi ovat keskeisiä painopistealueitamme. Toteutamme vuosittain noin 50 projektia minkä lisäksi meiltä löytyy laajaa osaamista projektien optimointiin. Tuulivoimapuiston suunnittelussa keskeisiä huomioon otettavia seikkoja ovat:

 • Alustavat tuulioletukset
 • Meluvaikutukset
 • – ISO 9613-2
  – Receptor focused NORD2000-laskelmat
  – NORD2000-melukartat
  – Matalataajuiseen meluun liittyvät selvitykset
 • Flickering impact
 • Visual impact
  – ZVI-kartat
  – Photomontages (onsite & remote)
 • Ympäristövaikutukset

Asiantuntijoillamme on mittava kokemus ympäristövaikutusten arvioinnista (YVA), zoning ja muista lupien hankintaan liittyvistä näkökohdista sekä tuulivoimahankkeissa että muussa energiantuotannossa.  Suomessa meillä on kokemusta tuulivoiman lupa-asioista vuodesta 2003 ja kansainvälisten voimalaitosprojektien osalta jo vuodesta 1994. Tärkeä osa lupa-asioihin liittyviä palvelujamme ovat neuvottelut ja viestinnän tuki.

Kasvumme tuulivoimasektorilla sai alkunsa hankintapalveluista. Meillä onkin tältä osin huomattava markkinaosuus Suomessa toteutetuista projekteista. Olemme neuvotelleet kaikkien suurten toimittajien kanssa ja olleet sopimassa toimituksista Gamesan, Nordexin, Vestasin ja Siemensin kanssa.

Asiantuntijoillamme on kokemusta 13 200 megawatin edestä projekteja ja näyttöä monipuolisista owner’s engineer-palveluista. Huomattava osa näistä on tuulivoimaprojekteja (projektimegawatteina laskettuna). Toteutettujen projektien arvossa laskettuna suurin osa on kuitenkin perinteiseltä voimantuotantosektorilta (moottorikäyttöiset, vesivoima, kivihiili, maakaasu, biomassa).

Kasvumme tuulivoimasektorilla sai alkunsa hankintapalveluista. Meillä onkin tältä osin huomattava markkinaosuus Suomessa toteutetuista projekteista. Olemme neuvotelleet kaikkien suurten toimittajien kanssa ja olleet sopimassa toimituksista Gamesan, Nordexin, Vestasin ja Siemensin kanssa.

Luonnollinen jatke tuulivoimapuistojen suunnittelulla ja lupa-asioihin liittyville palveluille on projektoinnin tuki. Olemme nähneet lukuisia lupamenettelyiltään onnistuneita tuulivoimapuistoprojekteja, mutta myös vähemmän onnistuneita. Meiltä löytyy kokemusta jokaisesta lupaprosessin osa-alueesta ja olemme siksi ihanteellinen kumppani projektien arvioinnissa ja due diligence-analyyseissa.

Arvioimme jatkuvasti tulevaisuutta ja eri skenaarioiden hyviä ja huonoja puolia. Etsimme vastauksia asiakkaidemme kysymyksiin, jopa ennen kuin he ovat ehtineet niitä esittää. Näin pidämme yllä korkeatasoista asiantuntemusta kaikilla tuulivoimahankkeiden keskeisillä osa-alueilla ja varmistamme asiakkaallemme parhaan mahdollisen investoinnin.

Tuulivoimapuistojen suunnittelun ja toteutuksen lisäksi tarjoamme käytännön valvontaan liittyviä palveluja, joissa hyödynnämme yhteistyökumppanimme Baze Technology kehittämää ohjelmistoa. Näin voimme olla asiakkaamme tukena projektin koko elinkaaren ajan. Kokenut henkilökuntamme auttaa mielellään operatiivisen valvonnan optimoinnissa. Tarjoamme sekä vakio- että räätälöityjä ratkaisuja asiakkaan tarpeiden ja tuulipuiston mukaan.  Jo noin 30 prosenttia Suomen tuulipuistoista hyödyntää Baze Technologyn ohjelmistotyökaluja tai on ottamassa niitä käyttöön.

.