Vårt team

Vårt team består av äldre konsulter med lång erfarenhet av projektutveckling och projektledning inom kraftverks- och vindkraftverksbranschen. I teamet ingår även yngre specialister med kompetens inom olika områden av vindkraftsutveckling.

Du kan nå oss via e-post namn.efternamn (at) ethawind.com eller genom att ringa våra direktnummer som finns nedan.

Toni Lustila
Senior Consultant

Toni ansvarar för tjänster och stöd vid planläggning, miljökonsekvensbedömning samt under tillståndsprocessen. ✆ +358 40 0257 212

Staffan Asplund
MD/ Senior Advisor

Staffan är verkställande direktör och ledande konsult. Han drivs av målsättningen att erbjuda kunderna användbara lösningar. ✆ +358 44 3809 237

Stefan Ingman
Advisor

Stefan är en av föregångarna inom finländsk vindindustri. Han har över 30 års erfarenhet av vindturbiners högspänningsteknik. ✆ +358 50 5226 303

Tore Björkman
External Advisor

Tore har ledande rådgivande uppgifter och hjälper oss att förstå kraftverkskundernas behov. ✆ +358 400 581 191

Caroline Kullbäck
Consultant/M.Sc. Economics

Under de senaste åren har Caroline förbättrat vår finansieringsmodell. Hon koordinerar även informationen från våra due diligence-experter. ✆ +358 50 4024 759

Christian Granlund
Consultant/M.Phil. Mathematics

Christian är vår vindmatematiker. Han ser dessutom till att resten av teamet inte lovar för mycket – åtminstone inte utan goda skäl. ✆ +358 40 9649 038

Ingmar Sjöblad
Member of the Board

Ingmar är medlem i Etha Winds styrelse. Hans expertis grundar sig på en gedigen erfarenhet inom den traditionella energisektorn på den internationella marknaden. ✆ +358 44 5825 855