Vi välkomnar en ny teammedlem

Etha Wind välkomnar stolt Toni Lustila till vårt team. Toni har FISEs expertkompetens i planläggning och mångsidig erfarenhet bland annat av vindkraft planering. Toni ansvarar för service gällande markanvänding, miljökonsekvensbedömning och tillstånd information. Ni kan nå Toni per telefon: +358400257212 eller via email: toni.lustila(at)ethawind.com

Read More

Vi välkomnar en ny teammedlem

Etha Wind välkomnar stolt Joakim Ingves till vårt team. Joakim ansvarar för vår försäljning, marknadsföring samt Owners Engineer- tjänster. Han har erfarenhet av tillståndsprocessen kring vindkraft från en tid som stads-anställd och även administrativ erfarenhet från internationell konsultverksamhet. Ni kan nå Joakim per telefon: +358405656936 eller via email: Joakim.Ingves(at)ethawind.com  

Read More