Vindkraft i Finland

Finska vindkraftsprojekt
I samarbete med Finska vindkraftsföreningen rf upprätthåller vi en databas över finländska vindkraftsprojekt. Databasen innehåller alla genomförda projekt och även många projekt som är i en inledande projektfas. Projekt som ännu inte är genomförda finns med i databasen om projektutvecklaren har informerat oss om projektet eller om projektet har uppmärksammats i medierna. Vi har inte kontrollerat uppgifterna som vi har fått av projektägaren.
Karta över projekt
Du kan ladda ner en tabbavgränsad textfil via länken nedan. Du kan importera den till Excel och därefter sortera data enligt dina egna behov.
Ladda ner data
Summering av vindkraftsstatus

  Antal Projekt MW totalt Turbiner Onshore/Offshore
Föreslagna Projekt/Genomförbarheten Studerad 33 1973 411 30/3
Delgeneralplan på gång 9 1055 205 9/0
MKB på gång 4 2414 212 4/0
Utkast till Delgeneralplan 4 222 223 4/0
Förslag till Delgeneralplan 15 1490.5 247 15/0
MKG Godkänd 10 2447 223 6/4
STR på gång 1 18 4 1/0
Delgeneralplan eller STR genomförd 51 3967 912 48/3
Tillstånd Beviljat 74 3848.5 945 74/0
Under Uppbyggnad 10 378.2 85 10/0
I Produktion 138 2053 699 136/2
Totalt 349 19866.2 4166 337/12