Vindkraft i Finland

Finska vindkraftsprojekt
I samarbete med Finska vindkraftsföreningen rf upprätthåller vi en databas över finländska vindkraftsprojekt. Databasen innehåller alla genomförda projekt och även många projekt som är i en inledande projektfas. Projekt som ännu inte är genomförda finns med i databasen om projektutvecklaren har informerat oss om projektet eller om projektet har uppmärksammats i medierna. Vi har inte kontrollerat uppgifterna som vi har fått av projektägaren.
Karta över projekt
Du kan ladda ner en tabbavgränsad textfil via länken nedan. Du kan importera den till Excel och därefter sortera data enligt dina egna behov.
Ladda ner data
Summering av vindkraftsstatus

 

Antal projekt MW totalt Turbiner Onshore / Offshore
Föreslagna Projekt 1 40 10 1 / 0
Genomförbarheten Studerad 40 1957 524 38 / 2
MKB på gång 16 1043 241 16 / 0
MKB Godkänd 17 2912 788 13 / 4
Under Uppbyggnad 4 59 18 4 / 0
På Paus 1 25 7 0 / 1
Förbereder för Uppbyggnad 68 3401 812 68 / 0
Ansöker om Tillstånd 4 288 32 4 / 0
Fysisk Planering på gång 75 5838 75 72 / 3
I Produktion 143 2007 692 141 / 2
Totalt 369 17570 3199 357 / 12