Stefan Ingman

Stefan är en av föregångarna inom finländsk vindindustri. Han har över 30 års erfarenhet av vindturbiners högspänningsteknik. ✆ +358 50 5226 303