Vi välkomnar en ny teammedlem

Etha Wind välkomnar stolt Toni Lustila till vårt team. Toni har FISEs expertkompetens i planläggning och mångsidig erfarenhet bland annat av vindkraft planering. Toni ansvarar för service gällande markanvänding, miljökonsekvensbedömning och tillstånd information.

Ni kan nå Toni per telefon: +358400257212 eller via email: toni.lustila(at)ethawind.com